Inschrijfformulier
Gegevens van uw kind
Naam kind:
Geslacht kind:
Geboortedatum (dag-maand-jaar):
B.S.N. kind:
Gegevens ouders
 VaderMoeder
Naam:
Voorletters:
Geboortedatum (dag-maand-jaar):
Email adres:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Burgerservicenummer:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Mobiel nummer:
Opvang
Plaatsing gewenst per: *
* Kinderen worden altijd per 1e van de maand geplaatst.
Gewenste dagen: (Ja/Nee invullen)
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag: