Groene opvang

Op 3 november 2015 hebben wij het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangen!

Het kwaliteitsmerk wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ´groen´ buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur door bijvoorbeeld bezig te zijn met de seizoenen en met zaaien en oogsten. Er is sprake van een buitenruimte die uitnodigt om de natuur te ontdekken en te beleven.

Onze locatie voldeed aan alle gevraagde kenmerken.

De kenmerken waaraan een kinderopvanglocatie moet voldoen zijn opgesteld door
deskundigen op het gebied van natuur, landschap, milieu en pedagogiek.
De beoordeling van een locatie gebeurt ook door hen. Er wordt kritisch gekeken.
Het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang mogen dragen als locatie is iets om trots op te zijn.
U kunt er als ouder zeker van zijn dat deze locatie dagelijks bewust bezig is met
natuurbeleving voor de kinderen. Dat is leuk en gezond!

Wij zijn als kinderopvang bijzonder trots op ons gerealiseerde Blote Voeten Pad/ Kabouter Pad. In deze natuurlijke speeltuin kunnen ze naar hartenlust ontdekken en experimenteren. Lopen over de verschillende ondergronden, zoals stenen en houtsnippers, lopen over boomstammen, spelen met het beekje met echt stromend water, knoeien met zand, steentjes, graven, modderen, zich vies maken, echt spelen met de natuur! Ook staat er een insectenhotel, hier kunnen de kinderen kijken en zoeken naar verschillende soorten diertjes. In het najaar komen de kaboutertjes op bezoek en zijn er weer nieuwe dingen te ontdekken. Zo heeft ieder seizoen z’n eigen charme waar we samen volop van kunnen genieten. Ten slotte is er nog een pluk tuin, hier mogen de kinderen zelf hun bloemetjes plukken voor papa en mama!